Kurier DPD

 

Kurier DPD

 

Regulamin

1. Dane firmy:

 

PPHU WTYCZKOLANDIA Grzegorz Opiła

Ul. Brzezińska 38

42-263 Wrzosowa

NIP 573-247-52-83

 

Konta do wpłat:

ING Bank Śląski

PL 07 1050 1142 1000 0092 0282 1634

Kod BIC Swift: INGBPLPW

  

PKO

PL 72 1020 1664 0000 3502 0600 5252

Kod BIC Swift: BPKOPLPW

 

Jeżeli chcesz sprawdzić wiarygodność naszej firmy wejdź na: 

http://www.stat.gov.pl/regon/ Wpisz nasz numer NIP (bez myślników) a uzyskasz informacje o nas potwierdzone przez Główny Urząd statystyczny.
 

2. Zasady sprzedaży:

- Towar wysyłamy codziennie z wyjątkiem sobót i dni wolnych od pracy.

- Paczki wysyłamy Pocztą Polską lub firmą kurierską GLS.

- Do każdego produktu dołączamy dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).

  • Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT pamiętaj o podaniu NIP-u. W przypadku gdy nie otrzymamy NIP-u wystawimy paragon.

 

3. Prawo odstąpienia od umowy 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć stosowne oświadczenie woli w formie pisemnej, dołączając je do zwracanego towaru wraz z otrzymanym dowodem zakupu (paragon / faktura VAT).

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

 

 

Ja…………………………………………………….……………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………….……….………………………………………………………………………………………, numer oferty…………………………………………………….., login Allegro……………………… . 

Data zawarcia umowy to ………………………………..……………., data  odbioru ……………… . 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………. 

Adres …..…………………….……..……..……………………………. 

Data……………………………………..……………………………….

 

Proszę o zwrot kosztów na poniższe konto:

Imię i nazwisko…………………………………………………………. 

Adres …..…………………….……..……..……………………………. 

Nazwa banku i numer konta: ……………………………………………

                                                                                                                                    ……………………………….

                                                                                                                                                        Podpis

 

Przesyłkę należy wysłać na adres: 

PPHU WTYCZKOLANDIA Grzegorz Opiła

Ul. Brzezińska 38

42-263 Wrzosowa

 

4. Brak możliwości odstąpienia od umowy 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 

1)   w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

2)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

3)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

5. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad 

Wszystkie produkty dostępne u Sprzedawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

 

6. Konsument ma obowiązek dostarczenia towaru nie noszącego śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu nie noszącym śladów użytkowania.

 

7. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur.

 

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.